Další informace

ARCHITEKTONICKÉ STUDIE
Architektonické studie rodinných domů, bytové a občanské výstavby,
dispoziční zpracování investičního záměru.

PROJEKČNÍ ČINNOST
Zpracujeme návh stavby, projekt ke stavebnímu povolení i prováděcí dokumentaci stavby.

URBANISMUS
Zpracování urbanistických studií s územně technickými, urbanistickými a architektonickými podmínkami,
využití území, zpracování investičního záměru.

REKONSTRUKCE
Zhodnocení historických objektů, architektonické řešení nevyhovujících objektů,
řešení objektů v památkových zónách.

INTERIÉRY
Nabízíme komplexní služby v oblasti navrhování a vybavování bytových i veřejných interiérů.

DESIGN
Sladění interiérů, barevnosti, řešení arypických prvků, výběr typových prvků, nábytek,
svítidla, textilie, design prvků pro sériovou výrobu.